02634509521

پوشش درست را دریافت کنید

هزینه پزشکی

هزینه دیه و نقص عضو و فوت

هزینه تعدد دیات

هزینه حوادث محل خواب

هزینه حوادث نقلیه موتوری

هزینه حوادث مسئولیت پیمانکاران فرعی

هزینه حوادث مسئولیت مجری ذیصلاح

هزینه حوادث شخص کارفرما – ناظر- محاسب

هزینه حوادث عابر و یا اشخاص ثالث

هزینه افزایش دیات بدلیل طول درمان

هزینه بیمارستان های خصوصی

هزینه حوادث نا مرتبط شغلی

هزینه های مطالبات تأمین اجتماعی

هزینه غرامت بیکاری

هزینه بدون رأی دادگاه

آیا داشتن بیمه تأمین اجتماعی تکاپوی مسئولیت شغلیمان را مینماید؟

خیر زیرا بیمه تأمین اجتماعی فقط  حوادث پزشکی فقط در بیمارستانهای دولتی را جبران مینماید و طبق ضوابط خاص چندین ماه بیمه مستمری از کارافتادگی را پرداخت می نماید. و اگر شخص زیاندیده دچار نقص عضو گردد فقط بیمه مسئولیت است که میتواند جبران خسارت نماید و همچنین خسارت دیگر ناشی از شغل که در  پاراگراف قبلی مفصل بیان گردید.

آیا برای کارهای موقتی مانند نظافت و خدمات و یا کارهای موقت هم باید بیمه مسئولیت خریداری نمود ؟

بله تفاوتی ندارد مسئولیت به خدمت گرفتن افراد برای کارهایمان هرچند کوتاه باشد به عهده صاحب کار میباشد .

مانند نیروهای خدماتی و فنی ساختمانی و تعمیر کاران

با نگاهی کوتاه به هزینه بیمارستانی و هزینه های دیه به راحتی می توان اهمیت بیمه مسئولیت شغل و حرفه ای را پی ببریم و بدون هیچ دغدغه ایی به فعالیت حرفه ایی خویش ادامه دهیم .

مناسب‌ترين راه براي جبران چنين خسارتهایی بيمه‌های مسئوليت است كه با پرداخت مبلغي اندك توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را براي آن‌ها فراهم مي‌آورد.

بیمه تک در هر ساعت از شبانه روز شغل شما را بیمه مسئولیت مینماید .

بیمه مسئولیت شبانه روزی در خدمت شما هموطنان سراسر کشور میباشد